Thử nghiệm Dịch vụ cộng thêm - Giao trong 3 tiếng (Giảm 30%)
2016-12-09
0
,

Để tăng thêm đơn hàng qua hệ thông, AhaMove đã phát triển dịch vụ cộng thêm có tên là GIAO 3 TIẾNG vào dịch vụ xe máy.

Dịch vụ này có ý nghĩa bạn sẽ giao 1 lúc 2 đơn hàng có yêu cầu giao chung được ghép lại thành 1 chuyến

Dịch vụ cộng thêm này sẽ được thử nghiệm đại trà trên tất cả cộng tác viên tham gia làm việc từ ngày 21/11/2016.


Sau quá trình thử nghiệm dịch vụ cộng thêm giao 3 tiếng - giao chung. với việc ghép 2 đơn cùng chọn dịch vụ cộng thêm này. AhaMove tiếp tục thử nghiệm thêm cách ghép đơn mới, được thử nghiệm từ ngày 10-09-2016.


I. Nhận đơn hàng

Các đơn hàng được ghép sẽ là các đơn hàng có cùng một hướng di chuyển. Có thể ghép trong nhiều trường hợp 

Cụ thể các trường hợp như sau:

Trường hợp 1 : Cả hai đơn được ghép khách hàng đều chọn dịch vụ cộnng thêm GIAO TRONG 3 TIẾNG:

Trường hợp 2 : Chỉ có 1 đơn hàng trong 2 đơn hàng có chọn dịch vụ cộng thêm GIAO TRONG 3 TIẾNG

Trường hợp 3: Khách hàng chọn dịch vụ cộng thêm GIAO TRONG 3 TIẾNG nhưng sau 1h45 phút không ghép được thì hệ thống sẽ phát tín hiệu chỉ có 1 đơn hàng.


II. Quy trình giao hàng:
- Sau khi nhận đơn hàng, bạn hãy di chuyển đến các điểm nhận hàng trước
- Ứng số tiền hiển thị tại điểm nhận hàng tương ứng
- Chọn "đến nơi" tại từng địa chỉ nhận hàng
- Giao hàng và thu lại tiền ứng các điểm giao hàng
- Chọn "thành công/ thất bại" tại từng điểm giao hàng
- Nếu có điểm giao hàng thất bại, bạn quay lại ngay địa chỉ nhận hàng để trả hàng và thu hồi tiền ứng

III. Các lưu ý:
Tuy cùng 1 chuyến đi nhưng đây là 2 đơn hàng tách biệt và có 2 mã đơn riêng
Dịch vụ này có tỷ lệ chia doanh thu: 70% Cộng tác viên  -30% AhaMove
- Khi chọn dịch vụ này giá đơn hàng sẽ thấp hơn dịch vụ xe máy 30% cụ thể:
+ 6km đầu = 21,000 
+ 1km cộng thêm 3,500


- Trường hợp 1: Phí của cả 2 đơn hàng đều được giảm 30% - Bạn thu đúng phí trên hệ thống báo
- Trường hợp 2: Phí của 1 đơn hàng được giảm 30% và phí của 1 đơn hàng vẫn giữ nguyên khôn giảm-Bạn thu đúng phí trên hệ thống báo
- Trường hợp 3: Bạn thu phí đúng trên hệ thống - AhaMove sẽ hỗ trợ bạn để doanh thu bằng 1 đơn xe máy bình thường
- Khi khách hàng hủy đơn có yêu cầu GIAO TRONG 3 TIẾNG khi bạn đã nhận, đơn còn lại là đơn Xe máy bình thường, bạn vẫn đi giao.
- Khi khách hàng hủy đơn xe máy bình thường, đơn còn lại là đơn có yêu cầu GIAO TRONG 3 TIẾNG, bạn vẫn đi giao và AhaMove sẽ hỗ trợ bạn để doanh thu bằng 1 đơn xe máy bình thường.
 CÁC PHẦN HỖ TRỢ SẼ ĐƯỢC CỘNG VÀO TÀI KHOẢN MỖI THỨ 2 hằng tuần - tính trên các đơn từ thứ 2 tuần trước đến hết chủ nhật 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016