Dịch vụ cộng thêm - GIAO CHUNG
2016-11-17
0
,


Để tăng thêm đơn hàng qua hệ thông, AhaMove đã phát triển dịch vụ cộng thêm có tên là GIAO CHUNG vào dịch vụ xe máy.

Dịch vụ này có ý nghĩa bạn sẽ giao 1 lúc 2 đơn hàng có yêu cầu giao chung được ghép lại thành 1 chuyến

Dịch vụ cộng thêm này sẽ được thử nghiệm đại trà trên tất cả cộng tác viên tham gia làm việc từ ngày 21/11/2016.

Hướng dẫn giao đơn hàng có yêu cầu GIAO CHUNG:

 I. Nhận đơn hàng:

1. Dấu hiệu nhận biết:


Giao diện 2 đơn hàng sẽ được ghép thành 1:


Bạn chọn 1 trong 2 đơn hàng được ghép và chọn "Nhận" tức bạn đã nhận 2 đơn một lúc


II. Quy trình giao hàng:
- Sau khi nhận đơn hàng, bạn hãy di chuyển đến các điểm nhận hàng trước
- Ứng số tiền hiển thị tại điểm nhận hàng tương ứng
- Chọn "đến nơi" tại từng địa chỉ nhận hàng
- Giao hàng và thu lại tiền ứng các điểm giao hàng
- Chọn "thành công/ thất bại" tại từng điểm giao hàng
- Nếu có điểm giao hàng thất bại, bạn quay lại ngay địa chỉ nhận hàng để trả hàng và thu hồi tiền ứng

III. Các lưu ý:
Tuy cùng 1 chuyến đi nhưng đây là 2 đơn hàng tách biệt và có 2 mã đơn riêng
Dịch vụ này có tỷ lệ chia doanh thu: 70% Cộng tác viên  -30% AhaMove
- Khi chọn dịch vụ này giá đơn hàng sẽ thấp hơn dịch vụ xe máy 30% cụ thể:
+ 6km đầu = 21,000 
+ 1km cộng thêm 3,500
- Sẽ có đơn hàng chọn dịch vụ giao chung nhưng không ghép được với đơn hàng khác, trường hợp này bạn nhận bình thường, AhaMove sẽ hỗ trợ doanh thu bằng 1 đơn xe máy


Công ty cổ phần dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 1 ngày 01/12/2015