Kết nối với AhaMove

HƯỚNG DẪN CUNG CẤP BẰNG CHỨNG XÁC THỰC GIAO HÀNG THẤT BẠI

24 November, 2021

Khi Đối tác cập nhật trạng thái GIAO HÀNG THẤT BẠI, ứng dụng yêu cầu cung cấp hình ảnh bằng chứng xác thực thì Đối tác bắt buộc thực hiện như sau:

CUNG CẤP HÌNH ẢNH BẰNG CHỨNG XÁC THỰC

THEO CHỈ DẪN TRÊN ỨNG DỤNG


Trân trọng

Đội ngũ AhaMove

 209 total views,  4 views today