BLOG

[TPHCM] (21/08/2017) HỖ TRỢ DỊCH VỤ HUB THẦN TỐC

Thứ Hai Tháng Tám 21, 2017

Từ 00:00 ngày 21/08/2017, AhaMove áp dụng chương trình hỗ trợ mới cho các tài xế khi hợp tác cùng chúng tôi. Các tài xế sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ giao thành công buổi chiều hay tỷ lệ hủy đơn nữa. Chương trình hỗ trợ mới thưởng thêm doanh thu dựa theo số điểm giao thành công và nhân với hệ số nhân của tỷ lệ thành công bạn đạt được trong ngày. Chi tiết cụ thể như sau:

HUB Thần Tốc

(*): Cộng thẳng vào TÀI KHOẢN CHÍNH, AhaMove tổng kết vào thứ hai mỗi tuần.

Ví dụ A: 

Hôm nay bạn nhận tổng cộng 30 điểm và giao thành công 25 điểm. Giả sử tổng số km bạn chạy HUB thần tốc là 24km. Doanh thu của bạn là 9.000 x 25 + 2.500 x 24 = 285.000đ. Thưởng theo doanh thu của bạn là mốc 2 (từ 20 đến 49 điểm thành công), 15% x 285.000 = 42.750đ. Tỷ lệ giao thành công của bạn là 25/30 = 83%, tương ứng hệ số nhân là 1.4. Vậy mức thưởng của bạn là 42.750 x 1.4 = 59.850. 

Ví dụ B: 

Hôm nay bạn nhận tổng cộng 65 điểm và giao thành công 50 điểm. Giả sử tổng số km bạn chạy HUB thần tốc là 60km. Doanh thu của bạn là 9.000 x 50 + 2.500 x 60 = 600.000đ. Thưởng theo doanh thu của bạn là mốc 3 (trên 50 điểm thành công), 20% x 600.000 = 120.000đ. Tỷ lệ giao thành công của bạn là 50/65 = 77%, tương ứng hệ số nhân là 1.2. Vậy mức thưởng của bạn là 120.000 x 1.2 = 144.000đ. 

Ví dụ C: 

Hôm nay bạn nhận tổng cộng 66 điểm và giao thành công 60 điểm. Giả sử tổng số km bạn chạy HUB thần tốc là 70km. Doanh thu của bạn là 9.000 x 60 + 2.500 x 70 = 775.000đ. Thưởng theo doanh thu của bạn là mốc 3 (trên 50 điểm thành công), 20% x 775.000 = 155.000đ. Tỷ lệ giao thành công của bạn là 60/66 = 91%, tương ứng hệ số nhân là 1.6. Vậy mức thưởng của bạn là 155.000 x 1.6 = 248.000đ. 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TÀI XẾ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ: 

 

– Không vi phạm nội quy của AhaMove (thu thêm tiền, thái độ bất lịch sự…)

LƯU Ý:

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

      Trân trọng.

 

  Đội ngũ AhaMove TPHCM

 

Chat với AhaMove