Chương trình thưởng theo năng suất của tài xế: từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 20/08/2017
2017-08-13
0
, , , , , , , ,

Chương trình kéo dài từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 20/08/2017.

Chính sách thưởng chỉ áp dụng HUB thần tốc.


(*) Thưởng thẳng vào TÀI KHOẢN CHÍNHcộng thưởng thứ hai ngày 21/08/2017.

Ví dụ A: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 40 điểm giao và giao thành công 29 điểm. Số điểm giao bạn giao thành công nằm ở mốc 1, khung trên 18 điểm giao, tiền thưởng khung này là 3000đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

29 x 3000 = 87,000đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB thần tốc, bạn còn được thưởng thêm 87,000đ nữa.

Ví dụ B: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 50 điểm giao và giao thành công 45 điểm, Số điểm giao bạn giao thành công nằm ở mốc 2, khung 40 điểm giao, tiền thưởng khung này là 4000đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

45 x 4000 = 180,000đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB thần tốc, bạn còn được thưởng thêm 225.000đ nữa.

Ví dụ C: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 83 điểm giao và giao thành công 68 điểm. Số điểm giao bạn giao thành công nằm ở mốc 3, khung trên 68 điểm giao, tiền thưởng khung này là 7000đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

68 x 7000 = 476,000 đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB thần tốc, bạn còn được thưởng them 476,000đ nữa.

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove