Thời gian làm việc như thế nào?
2016-12-05
0
, ,

Thời gian làm việc linh hoạt. Bất cứ khi nào bạn rảnh, bạn bật ứng dụng lên và có thể làm việc rồi đấy.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove