Thu nhập được tính ra sao?
2016-12-05
0
, ,

Thu nhập sẽ phụ thuộc vào đơn hàng thực tế mà đối tác giao trong ngày. AhaMove đảm bảo cho đối tác có từ 5 - 15 đơn hàng/ ngày với thu nhập khoảng 300.000đ.

Tại Hà Nội: AhaMove sẽ thu 20% trên tổng cước phí đối với đơn xe máy và 30% đối với đơn HUB, đối tác sẽ nhận được phần còn lại. Đối tác sẽ nhận trực tiếp tiền mặt hoặc trả qua tài khoản. Phí dịch vụ được AhaMove trừ trực tiếp thông qua tài khoản của đối tác.

AhaMove sẽ thu 30% trên tổng cước phí đối với cả đơn xe máy và HUB, đối tác  sẽ nhận 70% còn lại. Đối tác sẽ nhận trực tiếp tiền mặt hoặc trả qua tài khoản. Phí dịch vụ được AhaMove trừ trực tiếp thông qua tài khoản của đối tác.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove