Có bảo mật được thông tin cho các cửa hàng khi mổi lần chở hàng đều là tài xế khác nhau?
2015-07-27
0
,

Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật khi đặt xe qua hệ thống AhaMove

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove