AhaMove đồng hành cùng CLB Nhân Ái "Phủ Xanh Biên Giới"
2015-04-16
0
, ,

Ngày ra quân đầu tiên của AhaMove là chuyến xe từ thiện vận chuyển đồ cũ đến địa điểm tập kết của CLB Nhân ái trong chương trình từ thiện - Phủ xanh biên giới.


Chuẩn bị lên đường từ huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương


Những bộ đồ cũ được quyên góp cho chương trình tình nguyện


Trên đường trở về điểm tập kết


Hàng đã đến nơi và được vận chuyển lên kho chuẩn bị cho chuyến đi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove