Thay đổi thông tin nhập COD

Từ ngày 03/06/2016 AhaMove chính thức thay đổi cách thức nhập gái trị COD cho các đơn hàng. Với việc thay đổi này, bạn cần thêm chi tiết người nhận và giá trị COD tại mỗi điểm giao hàng theo hướng dẫn sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Giấy CNĐKDN Số 0313506115 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 26/10/2015, cấp đổi lần 5 ngày 03/10/2016

Chat với AhaMove