Kết nối với AhaMove

CHÍNH SÁCH CTV GIỚI THIỆU TÀI XẾ XE TẢI, XE BA GÁC

22 February, 2021

Các Cộng Tác Viên (CTV) sẽ giới thiệu tài xế xe tải, xe ba gác lên văn phòng AhaMove  đăng kí trở thành đối tác giao hàng AhaMove.

Khi CTV giới thiệu thành công một tài xế Xe Ba Gác và Xe Tải sẽ được nhận ngay 300.000đ. Số tiền này sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản chính.

I. Chính sách giới thiệu:

Cách tính thù lao:

  CTV nhận thù lao theo số lượng tài xế tuyển dụng được trong vòng 01 tháng theo chi tiết:

  • Mỗi tài xế giới thiệu thành công nhận ngay 300.000VNĐ/người.

Tài xế mới cần đạt cả 2 điều kiện sau:

  1. Kích hoạt tài khoản thành công trong vòng 28 ngày kể từ ngày được CTV giới thiệu (ngày giới thiệu được tính bằng ngày điền thông tin lên link giới thiệu).
  2. Tài xế mới hoàn thành 03 đơn hàng trong 07 ngày (168 giờ) kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản.

Link điền thông tin tài xế mới: https://bit.ly/3v3rOr8

Lưu ý:

    • Không trả thù lao trong trường hợp nhập mã giới thiệu.
    • Từ ngày 15/02/2019, AhaMove thực hiện khấu trừ 10% nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân với các chương trình cộng thu nhập không mang tính chất doanh thu (các khoản thu nhập không liên quan tới doanh thu có từ việc chạy đơn của tài xế). Do vậy, đối với chương trình trên, CTV sẽ bị trừ thuế TNCN 10% theo quy định.
    • Trong trường hợp tổng tiền thưởng/hỗ trợ với các chương trình hỗ trợ/thưởng không mang tính chất doanh thu dưới 2.000.000đ/tháng tính từ ngày 1 đến ngày cuối tháng, CTV sẽ được hoàn lại tiền thuế.

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove

 245 total views,  2 views today